Στόλος

Με σκοπό την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών των πελατών της ,την άμεση ανταπόκριση στις απαιτήσεις αυτών, την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των εμπορευμάτων τους η εταιρία διαθέτει ιδιόκτητα Φ.Δ.Χ. πάσης φύσης :

* Δεκατρείς επικαθήμενους τράκτορες

* Επτά φορτοταξί Δ.Χ. ,ένα εκ των οποίων είναι ψυγείο

* Δέκα επικαθήμενα ψυγεία (θαλάμους)

* Δεκαπέντε ανατρεπόμενες καρότσες

* Δεκαπέντε ανοιχτά πατώματα

* Τρία ανοιχτά πατώματα ειδικών μεταφορών (ανοίγουν στη μέση και το μήκος τους φτάνει νόμιμα τα 18,5 μέτρα για τη μεταφορά ραγών και πάσης φύσεως φορτίων έως 20 μέτρα μήκος)

* Μία καρότσα JUMBO για τη μεταφορά βαρέων φορτίων

* Ένα φορτωτή Caterpillar 980C

* Τέσσερα κλάρκ για το φόρτωμα και το ξεφόρτωμα

teeeeeeeest